Categoriearchief: berichten

27 APRIL 2016: KONINGSDAG

Het is lang geleden dat de verjaardag van de het staatshoofd in Beek en Donk zo stil voorbij gegaan is. Toen de winkeliersvereniging te kennen gegeven had, Koningsdag niet meer te gaan organiseren, hadden enkele dorpsgenoten geprobeerd om toch nog iets te  doen. Helaas te laat. Dat, en het verwachte slechte weer, kou, regen, wind en hagel, was de doodsteek, alles werd op het laatste moment helaas af gelast.

Wat wel door ging was de vendelgroet voor de gedecoreerden, dit jaar in Beek en Donk in het Anker.  Vanwege het weer werd die binnen gebracht, op het podium van de muziektempel. Het Sint Antoniusgilde en het Sint Antoniusgilde hadden zich binnen opgesteld en de vlaggen werden geneigd toen de harmonie het Wilhelmus speelde. Daarna brachten Joshy Gevers en zijn collega van het Sint Leonardusgilde vanaf het podium de vendelgroet. Gezien het applaus werden de prestaties van de vendeliers door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Nadien werd er in het gildehuis aan het nu zo ongebruikelijk stille en saaie Heuvelplein nog eentje gedronken op de gezondheid van de koning.

24 APRIL 2016: GESLAAGD LAARBEEKKONINGSCHIETEN 2016

d7385c9e-339b-43de-831f-aeff02817869

Schutters van het Sint Margarethagilde en het Onze Lieve Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel, het Sint Servatiusgilde uit Lieshout en het Sint Leonardusgilde van de Donk zijn op 24 april naar de schietaccommodatie ’t Wipke in Beek en Donk gegaan om daar deel te nemen aan het Laarbeek Koning Schieten, deze keer georganiseerd door het Sint Antoniusgilde Beek. Om twee uur beginnen daar de ceremonies die deel uit maken van het koningschieten. De afgaand Laarbeekkoning Peter van den Burgt legt het koningszilver af en vervolgens trekken de schutters drie maal om de koningsvogel om deze te vrijwaren van het kwade. Of het een gevolg is van dit oude ritueel is niet duidelijk, maar al tijdens dit ritueel barst een felle bui los met veel hagel, sneeuw en wind. De rest van de ceremonie wordt dan ook binnen afgewerkt. Na een gebed door de gildepastor en de eerste schoten door vertegenwoordigers van de geestelijke en wereldlijke overheid, de afgaand Laarbeekkoning en Frans Biemans, steunpilaar van de Laarbeekse gilden, kan toch op de afgesproken tijd met het schieten begonnen worden. De schutters, 35 in totaal, schieten er aardig op los en worden maar even onderbroken door de regen. Na 153 schoten is er nog niets wat wijst op een naderende val van de vogel, maar dan is het de gerenommeerde schutter Jan Rovers van het Sint Leonardusgilde die met een welgemikt schot onverwacht de vogel naar beneden haalt. Na ten overstaan van de wethouder Frans van Zeeland, kapitein Piet Swinkels van het Antoniusgilde, de voormalige Laarbeekkoningen en de andere gildebroeders en –zusters beloofd te hebben aan de verplichtingen, verbonden aan het Laarbeekkoningschap te zullen voldoen, wordt Jan geïnstalleerd als Laarbeekkoning.

Ook de jeugd weert zich. Aan het schieten met de luchtbuks wordt enthousiast mee gedaan, ook door jongens en meisjes die geen lid zijn van een gilde. Toch is het gildelid dat zich jeugdkoning mag noemen, Pieter Smulders van het Sint Margarethagilde. Voor hem was er een schildje. Tekenend voor de goede verhouding tussen beide Beek en Donkse gilden was, dat gildebroeders het schieten voor de jeugd voor hun rekening genomen hebben en ook andere hand- en spandiensten verricht hebben.

Na de vendelgroet voor de de Laarbeekkoning en de jeugdkoning blijft het nog lang heel gezellig op ’t Wipke. Ondanks de kou en neerslag is het een goed geslaagd en druk bezocht LaarbeekKoningSchieten 2016 geweest.

24 APRIL 2016: LAARBEEKKONINGSCHIETEN SINT ANTONIUSGILDE BEEK

Zondag 24 april 2016 wordt op schietaccommodatie ’t Wipke aan de Zwinkelweg in Beek en Donk de jaarlijkse wedstrijd om de titel Laarbeekkoning gehouden. De organisatie hiervan is dit jaar in handen van het Sint Antoniusgilde Beek. Verder doen schutters mee van het Sint Servatiusgilde Lieshout, het Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel, het Sint Leonardusgilde Donk en het Onze Lieve Vrouwegilde Aarle-Rixtel.

Het programma van het schieten is als volgt:             13.00 uur  Ontvangst van de Laarbeekse Gilden met koffie.                 14.00 uur  Kort gebed met wijding van de koningsvogel, gevolgd door de gebruikelijke ceremonies.                                                       14:25 uur  Plaatsen van de vogel en vervolgens het vrijen van de boom door de schutters.                                                               14.30 uur  Begin van het Koningschieten: Het 1e schot wordt gelost door gildepastor Jan Engels,  vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag,  het 2e schot door wethouder Frans van Zeeland, vertegenwoordiger van het  wereldlijk gezag, het 3e schot door de afgaande Laarbeekkoning, Peter van den Burgt van het Sint Servatiusgilde  en het 4e schot door Frans Biemans. Hierna komen de schutters aan de beurt.

Vermoedelijk gaat rond of na 16.00 uur de vogel vallen. Hierna volgt het ritueel behorende bij de installatie van de nieuwe koning, waarbij ook de voormalige Laarbeekkoningen worden betrokken.       Niet alleen schutters en gildebroeders en -zusters zijn welkom, iedereen is welkom om te komen kijken en de schutters aan te moedigen.

JAARVERGADERING 2016

Afgelopen week had ons gilde wel een hele drukke jaarvergadering voor de boeg. Tijdens deze vergadering heeft keizer Huub van den Bergh zijn functie als jonge deken na  velen jaren dienst overgedragen aan Hanneke van Rhee. Zo ging afgelopen september de boeken in dat we voor het eerst in de eeuwenlange geschiedenis een vrouwelijke koning mochten installeren  (Tonny Gevers), zo kunnen we noteren dat ons gilde nu ook een vrouwelijke jonge deken heeft, uniek binnen het Antonius-gilde.

Na de afsluitende eed  was het tijd voor de installatie van Tijmen de Boer en Mathie van Rhee als gildebroeder. Beide hebben een jaar als aspirant-lid doorgebracht en zijn klaar om officieel toe te treden en het broederschap te accepteren en te dragen.

Last-but-not-least drukken Joshy Gevers  en Frans Panhuijzen al 25 jaar lang een positieve stempel op het gilde. Hun jarenlange inzet en dienstbaarheid werd zeer verdiend beloond met het opsteken van een herinneringsspeld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1 OKTOBER: GOUDEN BRUILOFT JO EN CHRIST VERHOEVEN

_IGP0417

Op 1 oktober vierden Jo en Christ Verhoeven het feit dat ze vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt waren. Christ en Jo zijn beiden betrokken gildeleden. Vooral voor het geweer-schieten hebben beiden zich altijd actief ingezet en ze waren vaak op de schiet-accommodatie ´t Wipke te vinden, om te schieten maar ook als het om het onderhoud en het beheer van het terrein ging. Ook waren ze van 1994 tot 1997 en van 2000 tot 2003 het koningspaar.

Onder de gasten op hun feest waren vele gildeschutters uit de kring Peelland, en uiteraard was ook het gilde aanwezig, met de aanhang. ´s Avonds brachten voorafgaand aan het feest de vendeliers van het gilde de vendelgroet, waarna ook  hoofdvendelier Joshy Gevers in een demonstratie van acrobatisch vendelen liet zien wat er mogelijk is met de vendelvlag.


 

 

14 SEPTEMBER: HET KONINGSCHIETEN

 

DSC_0065

Tijdens het koningschieten van het Sint Antoniusgilde Beek, op maandag 14 september op de schietaccommodatie ´t Wipke, is het voor het eerst in de eeuwenoude geschiedenis van het gilde gebeurd dat een vrouw zich koningin geschoten  heeft.   Het koningschieten begon met het driemaal rond de vogel trekken. Daarna erd het reglement voorgelezen en werd door de vervanger van de kapitein gevraagd of de koning zijn titel wilde prolongeren. Toen bleek dat dit niet het geval was werd het koningpaar Piet en Diny bedankt voor de wijze waarop ze hun koningschap namens ons gilde gedurende drie jaar uitgedragen hebben. Vorvolgens nam Piet Swinkels de kapiteinsketen weer over.

Het koningschieten werd vervolgens geopend met schoten van gildepastor Jan Engels namens de geestelijke, en burgemeester Ronnes namens de wereldlijke overheid, gevolgd door schoten van de keizer en van de kapitein van het gilde. Hierna gingen twee mannen, Hans Duitsman en Toine Steegs, en een vrouw, Tonnie Gevers, de strijd aan om het koningschap. Van hen was het gildezuster Tonny Gevers die met het 153ste  schot de vogel naar beneden haalde.

Na plechtig beloofd te hebben dat ze zal voldoen aan de voorwaarden voor het koningschap, en die zijn niet gering, kon oud-koning en kapitein Piet Swinkels bij Tonny Gevers de koningsketen om hangen, die ze de komende drie jaar mag dragen.  Ze koos zich ook een gemaal, haar man, de gildebroeder Jan Gevers. Vervolgens genoot de kersverse koningin de eer die alleen de gildekoning, de paus en de koning of koningin van ons land toekomt, het mogen betreden van de gildevaan. Ook werd ze overvendeld met dat vaan.

DSC_0082

DSC_0080 - kopie

De vendeliers brachten haar vervolgens een vendelgroet, die helaas vanwege de zware regen slechts kort kon zijn. Later op de middag, toen het zonnetje weer volop scheen en het gras weer opgedroogd was, deed hoofdvendelier en zoon Joshy Gevers de vendelgroet nog eens over en liet een mooi staaltje van acrobatisch vendelen zien.

Aardige bijkomstigheid is dat gemaal Jan Gevers in de periode 1991-1994 koning van het gilde was, en dat afgelopen zaterdag Joshy Gevers zich bij het koning schieten van het Sint Leonardusgilde kermiskoning schoot. Het groene pak van de Beekse Schut werd bij Joshy dan ook opgesierd met de rode sjerp die bij het kermiskoningschap van de Donkse Schut hoort, een mooi symbool van de goede relatie tussen beide gilden.

Heel wat meer schutters als bij het koningschieten deden maandag mee aan het schieten voor de Zilveren Kruisen, maar liefst 37. De gerenommeerde schutters bakten er niet veel van, ze wisten wel hoe het moest maar het gezegde “De beste stuurlui staan aan wal”  ging ook nu weer op want de Kruisen konden alle drie opgespeld worden bij onervaren schutters, namelijk Ine van Dinteren, met het 113e schot, André Bergman met het120e schot en Tijmen de Boer met het 109e schot.

De Beekse schut kan op een goed bezochte en gezellige middag terug kijken.

DSC_0102

14 SEPTEMBER: KONINGSCHIETEN, WAT VOORAF GING

 ´s Morgens om acht uur kwamen de leden van het gilde samen bij Jo en Christ Verhoeven en vertrokken van hier in formatie naar de Klaproosstraat, waar gevendeld werd voor keizer Huub van den Bergh. Hierna ging het gilde naar het koningspaar Piet en Diny Swinkels. Daar werd ook weer gevendeld. Vervolgens werden de leden van het gilde verzocht op een goed voorziene koffietafel. Hierna vertrok een bijna voltallig gilde naar verzorgingshuis De Regt. Het was een uniek gebeuren, want in de gelederen van het gilde waren niet alleen het koningspaar en de keizer, maar ook de kersverse kermiskoning van het St. Leonardusgilde, hoofdvendelier Joshy Gevers.

    DSC_0054        DSC_0057

Na de dienst, waarin voorgegaan werd door gildepastor Jan Engels, werd met de bewoners van het huis gezellig gebuurt en ´n kopje koffie met cake genuttigd, waarna Joshy Gevers en en Mathie van Rhee de vendelgroet brachten.

Vervolgens trok het gilde in formatie naar schietterrein ´t Wipke, Waar enkele gildezusters inmiddels de koffie gezet en de broodjes gesmeerd hadden. Na de inwendige mens versterkt te hebben begon het koningschieten.

12 SEPTEMBER: KERMIS AANZEGGEN

Zaterdag om 12.30 uur trok het Sint Antoniusgilde erop uit voor het kermis aanzeggen, de bewoners van het dorp te laten weten dat het weer kermis is. Het kermis aanzeggen begon met een bezoek met vendelgroet aan Henk Marinussen, woonachtig op het Michaelplein. Marinus schot zich in 2014 tot kermiskoning en het is goed gebruik dat ´n jaar later dan de vendelgroet gebracht wordt.

DSC_0014

Na ´n toost uitgebracht te hebben op het heil van de kermiskoning ging het weer verder, nu naar het Antoniusplein.

DSC_0107

Daar werd het gilde gastvrij ontvangen en brachten Joshy Gevers en Toon Stoop ´n vendelgroet aan de bewoners en andere belangstellenden.

DSC_0178

Ook gaf  Joshy Gevers nog    ´n demonstratie van acrobatisch vendelen.

DSC_0182

Om half vier vertrok het gilde door de regen naar het gildehuis waar de vendeliers voor de kastelein vendelden ´n lekker pilske gevat werd op zijn gezondheid. Hiermee kwam een eind aan het kermis aanzeggen.