Zondag 28 augustus: Viering Zalige Pater Eustachius van Lieshout

Zondag 28 augustus werd de Zalig verklaarde Pater Eustachius van Lieshout in de Michaelkerk herdacht. In de voorganger van deze kerk, die toen midden op het Heuvelplein stond, is pater Eustachius gedoopt, en in de jongensschool van Beek is hij naar school gegaan. De dienst werd door beide Beek en Donkse gilden opgeluisterd en na afloop werd in de pastorietuin de vendelgroet gebracht.