ZATERDAG 17 DECEMBER: GILDEBROOD WORDT BEZORGD

Zaterdag 17 december brengen de gildezusters en -broeders weer het gildebrood rond bij de leden, steunende leden en ereleden van het gilde, De gildebroden worden bezorgd tussen 10 en 13 uur. Dit wordt gedaan om deze mensen te danken voor hun bijdrage in het in stand houden van het gilde, Wilt u ook een steentje bijdragen? Het gilde kan best wat meer mannen, vrouwen, jongens en meisjes gebruiken die zich in willen zetten als actief lid. Maar ook steunende leden zijn zeer welkom omdat van hun bijdrage, minimaal 10 euro per jaar, de materialen van het gilde onderhouden worden.