4 MEI: DODENHERDENKING

Om 18.15 uur vertrok het Sint Antoniusgilde van de familie Verhoeven naar de Michaelkerk om de Dodenherdenking op te luisteren. Op het Heuvelplein sloot het Sint Leonardusgilde aan. In de kerk werd een dienst gehouden, met als hoogtepunt het voorlezen van alle Laarbeekse slachtoffers van het oorlogsgeweld en van de mensen die op Laarbeeks grondgebied gesneuveld zijn.

Na de dienst vertrok een stille tocht, dit jaar met het Sint Antoniusgilde voorop, naar het oorlogsmonument aan de Koppelstraat. Daar lieten gildeleden van beide gilden de vlag half stok zakken en de vendeliers neigden bij deze ceremonie en tijdens het spelen van het Wilhelmus de vlaggen.

Het was op deze mooie lenteavond weer een indrukwekkende gebeurtenis waar veel mensen aan deel genomen hebben.