4 MEI 2016: DODENHERDENKING

Woensdag 4 mei kwamen de Beekse en de Donkse schut samen op het Heuvelplein om vandaar naar de Michaelkerk te trekken, waar om 18.30 uur de herdenking van de oorlogsslachtoffers begon. Er werden gedichten en verhalen voorgedragen, harmonie O&U speelde mooie muziek en het Aarle-Rixtelse koor Euphonia zong stemmige liederen. Hoogtepunt was ook deze keer weer het voorlezen van de namen van de Laarbeekse oorlogsslachtoffers.2016-05-04 Dodenherdenking

Hierna begon de stille tocht, dit jaar met het Sint Leonardusgilde voorop, naar het oorlogsmonument. Het was daar erg druk. Na de indrukwekkende minuut stilte en het Wilhelmus gingen gilden en harmonie weer in optocht terug naar het Heuvelplein.