4 FEBRUARI 2015: TWEE NIEUWE GILDEZUSTERS

Op 4 februari 2015  werden na de vergadering twee gildezusters geïnstalleerd, de dames Nellie van Lieshout-van Zutphen en Hanneke van Rhee-Schilders. Nellie zal als het gilde uitrukt een piek dragen en Hanneke wil tamboer worden. De kapitein verwelkomde de twee dames bij het gilde en sprak de hoop uit dat de dames het goed naar hun zin zullen hebben bij het gilde. Vervolgens kreeg Nellie uit handen van keizer Huub van den Bergh de piek en Hanneke kreeg van hoofdtamboer Marinus van Horik  de trom.

054

Vervolgens kregen de dames het medaillon van het gilde opgespeld en ook kregen ze een oorkonde ter herinnering aan de installatie. Het gildelied werd door de aanwezigen uit volle borst mee gezongen en daarna werden de nieuwe leden gefeliciteerd door de aanwezigen.

Hierna werd de avond op informele wijze voortgezet. Het was nog lang heel gezellig in ons gildehuis Thuis.

056