4 FEBRUARI 2015: JAARVERGADERING GILDE

Op woensdag 4 februari werd de jaarvergadering van het Sint Antoniusgilde gehouden. Op de agenda stond als eerste het jaarverslag van de oude deken-secretaris Bert van Kaathoven. Uit het verslag kan opgemaakt worden dat het gilde een druk jaar achter de rug heeft. Jammer dat het in het voorbije jaar twee gildebroeders verloren heeft, Frans Coolen en Bert van der Linden zijn overleden. Positief was, dat er weer nieuwe mensen bij kwamen. Twee ervan zouden later deze avond geïnstalleerd worden. Ook positief was, dat we regelmatig weer met vijftien tot twintig mensen op straat kwamen als er iets aan de hand was. Dat is de voorbije jaren nogal eens heel wat minder geweest. Begin dit jaar hebben zich weer twee mensen aangemeld die lid willen worden. Ze zullen een half jaar ter kennismaking mee doen met het gilde en als het bevalt worden ze daarna lid.

Ook het financieel verslag en de begroting van oude  deken-penningmeester DirkJan Gloudemans werd besproken.

Hierna stond de bestuursvergadering op de agenda. DirkJan Gloudemans was aftredend en herkiesbaar. Hij werd bij acclamatie herkozen.

Toon Stoop was de enige kandidaat voor de functie van vaandrig. Bert van Kaathoven had afstand gedaan van die functie.  Toon werd gekozen en kreeg de vaandel uit handen van zijn voorganger·

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voor kapitein-voorzitter Piet Swinkels was het de 25e keer in successie dat hij de vergadering voor zat. Er werden lovende woorden gesproken over de wijze waarop hij in die tijd leiding heeft gegeven aan het gilde en er waren felicitaties voor de jubilaris en ´n fles lekkere Gruun Gilde Likeur. Voor echtgenote en koningin Diny was er ´n bos bloemen. En de vele aanwezigen werden getrakteerd op een stuk gildetaart.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA