27 NOVEMBER 2014: GILDE OOK VOLGENS DEN HAAG SCHUTTERSGILDE

De meeste gilden in onze regio zijn schuttersgilden. Ze zijn soms ontstaan uit kerkelijke broederschappen, maar meestal uit de schutten, plaatselijke legertjes die have en goed van boeren, burgers en kerk beschermden tegen rovers, muitende en plunderende soldaten en ander gespuis.

Sinds eeuwen, bij de Beekse schut in elk geval al voor 1618 oefenen de Peellandse schutten met het geweer, met als hoogtepunt het koningschieten, wat in vroeger tijd een volksfeest was. Het heeft nooit grote problemen gegeven. Maar sinds criminelen en gestoorden, vaak met automatische geweren, voor enkele verschrikkelijke incidenten gezorgd hebben, zoals in Alphen aan de Rijn, heeft de overheid besloten om het gebruik van wapens aan te pakken. En om een voorbeeld te stellen is de overheid begonnen om steeds meer regels voor het Brabants wip- of vogelschieten te bedenken. Zo moeten de schuttersgilden gecertificeerd zijn.

Ze moeten aan een groot aantal voorwaarden voldoen en dit aan tonen met allerlei documenten en door het invullen van allerlei formulieren. Ook ons gilde heeft dit traject doorlopen, en met succes. Sinds 27 november is ons gilde gecertificeerd en ook volgens de rijksoverheid een schuttersgilde.

Voor de duidelijkheid nog even: Een schut is van oorsprong een beschermer van de plaats en haar inwoners en wordt ook gilde genoemd. Het woord schuttersgilde is van veel latere oorsprong. Een schuttersgilde schiet, met geweer of pijl en boog en de titel dient om onderscheid te maken met de ambachts- of handelsgilden die vooral in de grotere plaatsen tot 1795 nog voor kwamen.