24 APRIL 2016: LAARBEEKKONINGSCHIETEN SINT ANTONIUSGILDE BEEK

Zondag 24 april 2016 wordt op schietaccommodatie ’t Wipke aan de Zwinkelweg in Beek en Donk de jaarlijkse wedstrijd om de titel Laarbeekkoning gehouden. De organisatie hiervan is dit jaar in handen van het Sint Antoniusgilde Beek. Verder doen schutters mee van het Sint Servatiusgilde Lieshout, het Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel, het Sint Leonardusgilde Donk en het Onze Lieve Vrouwegilde Aarle-Rixtel.

Het programma van het schieten is als volgt:             13.00 uur  Ontvangst van de Laarbeekse Gilden met koffie.                 14.00 uur  Kort gebed met wijding van de koningsvogel, gevolgd door de gebruikelijke ceremonies.                                                       14:25 uur  Plaatsen van de vogel en vervolgens het vrijen van de boom door de schutters.                                                               14.30 uur  Begin van het Koningschieten: Het 1e schot wordt gelost door gildepastor Jan Engels,  vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag,  het 2e schot door wethouder Frans van Zeeland, vertegenwoordiger van het  wereldlijk gezag, het 3e schot door de afgaande Laarbeekkoning, Peter van den Burgt van het Sint Servatiusgilde  en het 4e schot door Frans Biemans. Hierna komen de schutters aan de beurt.

Vermoedelijk gaat rond of na 16.00 uur de vogel vallen. Hierna volgt het ritueel behorende bij de installatie van de nieuwe koning, waarbij ook de voormalige Laarbeekkoningen worden betrokken.       Niet alleen schutters en gildebroeders en -zusters zijn welkom, iedereen is welkom om te komen kijken en de schutters aan te moedigen.