21 JANUARI 2015: VIERING PATROONSDAG

Op de woensdag na 17 januari viert de Beekse Schut altijd de Patroonsdag. Het is traditie dat de gildeleden dan om 8 uur ´s morgens bij elkaar komen, en het is gewoonte dat dit bij de familie Verhoeven aan de Pater Becanusstraat is.

Vanaf de Pater Becanusstraat ging het gilde eerst naar keizer Huub van den Bergh. Daar vendelden Joshy Gevers, Toon Stoop en Casimir Doudart de la Gree voor het eerst deze dag. Het was zwaar want het was voor het gevoel ontzettend koud. Verder ging het gilde, aangevuld met de keizer, naar het koningspaar Piet en Diny Swinkels. Ook daar werd gevendeld en vervolgens werd het gilde op de koffietafel verzocht. Het was lekker, en ook belangrijk: het was er lekker warm.

Na zo de inwendige mens versterkt en de koude vingers verwarmd te hebben ging een bijna kompleet gilde  naar verzorgingshuis De Regt. Daar werd een viering gehouden waarin gildepastor Jan Engels voorging. Ook werd daar koffie gedronken, gezellig gebuurt en ook weer gevendeld, nu voor de bewoners en het personeel van de Regt. Het blijkt elk jaar opnieuw dat het op prijs gesteld wordt dat deze traditie die al kort na de oorlog bestond, nog steeds gehandhaafd blijft.

unnamed (3)

Na het bezoek aan het Verzorgingshuis volgde het bezoek aan het gemeentehuis, met de vendelgroet aan het wereldlijk gezag. Ook dit is een oude traditie. Burgemeester Ronnes en de wethouders Tonny Meulensteen en Frans van Zeeland namen de groet af, waarna in de raadszaal wat zaken besproken werden en ´n toost uitgebracht werd op het heil van de gemeente en de schut.

De vijfde en laatste keer dat de vendeliers in actie kwamen was bij het gildehuis Thuis, waar de kastelein de vendelgroet af nam.

Na de broodjes ging het gilde op excursie naar het EDAH-museum in Helmond. Het was een leuke middag, vooral ook omdat veel van het tentoon gestelde zo herkenbaar was voor veel leden van de schut.

Na de excursie stond in het Gildehuis de gildemaaltijd klaar, eenvoudig maar lekker. De kastelein en zijn personeel hadden weer goed gezorgd.

De avond werd op een feestelijke wijze voortgezet, met een optreden van De Orgelman (Harrie Smits uit Mierlo). Hij had zijn orgeltje meegebracht en een stapel liedboeken, zodat we zijn liedjes, smartlappen en zeemansliedjes, goed mee konden zingen.  Het lukte Harrie goed om de mensen van de schut aan het zingen te krijgen. Tegen middernacht gingen de laatste gildeleden naar huis. Het is een mooie dag geweest.