18 JANUARI 2015: H. MIS VOOR DE LEVENDE EN OVERLEDEN GILDELEDEN

De zondag op of na de 17e januari, feestdag van Sint Antonius-Abt viert het gilde ieder jaar de H. Mis voor de overleden en levende leden van het gilde.  Zo ook dit jaar weer. De kerk zat goed vol toen het gilde met celebrant Pastor Wester in haar midden de kerk binnen trok. Na afloop van de dienst zong het koor het gildelied van Sint Antoon. Helaas was het niet ons gildelied maar dat van het Gemertse Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde. En onze gildeleden hadden de tekst niet bij de hand. Vandaar dat het niet uit volle borst mee gezongen werd door het gilde, wat Pastor Wester verwacht had. Het is echter een prachtig lied en volgend jaar zullen we de tekst wel bij hebben. En uit volle borst mee zingen.

unnamed (1)

Na de viering nodigde de kapitein iedereen uit om samen met het gilde ´n kopje koffie of ´n borreltje te komen drinken in ons gildehuis Thuis. Velen namen de uitnodiging aan. Bij Thuis  wachtte nog een leuke verrassing: Meesterbakker Hans van Berkom uit Oijen, bakker van ons gilde en steunend lid, was ook gekomen en had ´n krentemik van 1 meter 20 meegebracht om de aanwezigen te trakteren. Het smaakte uitstekend, en het was gezellig in ons gildehuis.