15 JULI: UITVAART GILDEZUSTER ANNIE VAN THIEL

Op 10 juli 2015 overleed in de leeftijd van 84 jaar, Annie van Thiel-Korrel, sinds 1989 weduwe van gildebroeder Felix van Thiel.

Op 15 juli werd in de Michaelkerk de uitvaartdienst gehouden. Hoewel ze niet met  officiële gildeeeër begraven werd, was op haar uitvaart toch een grote delegatie van ons gilde aanwezig om afscheid van haar te nemen.