11, 12 EN 14 SEPTEMBER: KERMIS EN KONINGSCHIETEN

 

De Beekse schut heeft weer een drukke kermis voor de boeg.

Vrijdag 11 september is het gilde betrokken bij de officiële opening van de kermis.

Zaterdag 12 september wordt de kermis aangezegd. Lang geleden was dat een tocht langs de Beekse horecagelegenheden, tegenwoordig bestaat het aanzeggen uit een vendelgroet aan de kermiskoning van het voorgaande jaar, deze keer is dat Henk Marinussen van het Michaelplein.  Vervolgens wordt het Antoniusplein bezocht en het aanzeggen wordt besloten met een bezoek aan het gildehuis, Thuis aan het Heuvelplein.

DSC_0068

het koningspaar van 2012-2015

Piet en Diny Swinkels

Kermismaandag (14 september) is traditioneel het hoogtepunt van de kermis. ´s Morgens om 8.30 uur wordt de vendelgroet gebracht aan keizer Huub van den Bergh. Vervolgens wordt koers  gezet naar het regerend koningspaar Piet en Diny Swinkels, waar voor de laatste keer in deze regeerperiode de vendelgroet gebracht wordt en de koffietafel klaar staat. Daarna gaat het naar Verzorgingshuis De Regt, waar om 10 uur een Dienst begint waarin voorgegaan wordt door gildepastor Jan Engels.

Na de koffie en de vendelgroet aan het personeel en de bewoners van het Verzorgingshuis gaan de gildebroeders en –zusters in formatie naar schietterrein ´t Wipke.

Om 12.30 beginnen de ceremonies die voorafgaan aan het koning schieten, zoals het drie maal rond de schutsboom trekken om het kwade te verdrijven. Na het afleggen door de regerend koning en koningin van het koningszilver begint om 13.00 uur het koningschieten. Dit gebeurt bij de Beekse schut maar eens in de drie jaar. Om aan het koningschieten mee te doen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:Hieraan mogen alleen leden en steunende leden van het gilde deelnemen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Men moet

  1. Lid, erelid of steunend lid zijn van het Sint Antoniusgilde.
  2. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  3. Zich niet in beschonken toestand bevinden.
  4. Woonachtig zijn te Beek en Donk of directe omgeving.
  5. Bereid zijn het koningschap voor drie jaren te aanvaarden en zich, wanneer het gilde uittrekt, beschikbaar te stellen en aan alle activiteiten deel te nemen.
  6. Bereid zijn om een koningschild te schenken met een waarde van minimaal € 250,-.
  7. Persoonlijk schieten, schieten met handoplegging is niet toegestaan.

Na het koningschieten begint het schieten om de Zilveren Kruisen. Schietbewijzen hiervoor zijn verkrijgbaar à € 7,50 per bewijs. Men mag dan voor drie kruisen mee schieten. Hieraan kan iedereen deelnemen, die een wapen kan hanteren. Tot slot wordt er nog geschoten op de puist. Schietbewijzen hiervoor kosten € 0,50 per bewijs, er zijn mooie vleesprijzen te winnen in de vorm van waardebonnen. De schietbewijzen zijn verkrijgbaar op het schietterrein en bij de gildebroeders.

Mensen die aan het koningschieten mee willen doen of voor de Zilveren Kruisen mee willen schieten moeten zich wel kunnen identificeren en laten registreren.

 

Het St. Antoniusgilde hoopt velen van u te ontmoeten op ’t Wipke.