1 OKTOBER: GOUDEN BRUILOFT JO EN CHRIST VERHOEVEN

_IGP0417

Op 1 oktober vierden Jo en Christ Verhoeven het feit dat ze vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt waren. Christ en Jo zijn beiden betrokken gildeleden. Vooral voor het geweer-schieten hebben beiden zich altijd actief ingezet en ze waren vaak op de schiet-accommodatie ´t Wipke te vinden, om te schieten maar ook als het om het onderhoud en het beheer van het terrein ging. Ook waren ze van 1994 tot 1997 en van 2000 tot 2003 het koningspaar.

Onder de gasten op hun feest waren vele gildeschutters uit de kring Peelland, en uiteraard was ook het gilde aanwezig, met de aanhang. ´s Avonds brachten voorafgaand aan het feest de vendeliers van het gilde de vendelgroet, waarna ook  hoofdvendelier Joshy Gevers in een demonstratie van acrobatisch vendelen liet zien wat er mogelijk is met de vendelvlag.