1 JUNI 2014: KRINGGILDEFEEST SINT ANTONIUSGILDE LIEROP

 

In de MooiLaarbeekKrant hebt u misschien wel gelezen over de prestaties van de Laarbeekse gilden op het gildefeest in Lierop, op 1 juni. Ook het Sint Antoniusgilde was in Lierop en de gildebroeders en –zusters van de Beekse schut zijn onder de indruk van de prestaties van de andere Laarbeekse gilden. Onze gelukwensen aan de collega´s, zowel voor de prestaties in de wedstrijden als voor hun presentatie in de optocht.

 Helaas hoorde het Sint Antoniusgilde niet bij de winnaars. Het was een klein gilde wat zich manifesteerde. Slechts tien gildebroeders telde het en het was daarmee een van de kleinste in de optocht. Door een samenloop van omstandigheden hadden verscheidene leden zich af moeten melden. Maar de mensen die er wel bij waren hebben het keurig gedaan. Zowel in de optocht als met de tentoonstelling.

Het gilde stond in de optocht onder de uitstekende leiding van luitenant Harry Vermeulen en twee aspirant-gildezusters liepen voor het eerst mee met ons gilde, Nelly van Lieshout en Anna Karkut, de laatste droeg een vlag mee.

Het is beide dames goed bevallen en we hopen hen nog vaak in ons midden te hebben.

 “Klein maar fijn”, was het oordeel van een van de juryleden over het optreden van ons gilde in de optocht. ´n Oordeel waar iedereen van ons gilde zich goed in kon vinden. En ook met “slechts” tien mensen in de optocht hebben de mensen van het Sint Antoniusgilde Beek een heel mooie dag gehad, zo bleek uit de reacties.