Alle berichten van admin

JAARVERGADERING 2016

Afgelopen week had ons gilde wel een hele drukke jaarvergadering voor de boeg. Tijdens deze vergadering heeft keizer Huub van den Bergh zijn functie als jonge deken na  velen jaren dienst overgedragen aan Hanneke van Rhee. Zo ging afgelopen september de boeken in dat we voor het eerst in de eeuwenlange geschiedenis een vrouwelijke koning mochten installeren  (Tonny Gevers), zo kunnen we noteren dat ons gilde nu ook een vrouwelijke jonge deken heeft, uniek binnen het Antonius-gilde.

Na de afsluitende eed  was het tijd voor de installatie van Tijmen de Boer en Mathie van Rhee als gildebroeder. Beide hebben een jaar als aspirant-lid doorgebracht en zijn klaar om officieel toe te treden en het broederschap te accepteren en te dragen.

Last-but-not-least drukken Joshy Gevers  en Frans Panhuijzen al 25 jaar lang een positieve stempel op het gilde. Hun jarenlange inzet en dienstbaarheid werd zeer verdiend beloond met het opsteken van een herinneringsspeld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20 DECEMBER: GILDEBROOD ROND BRENGEN

 

Zaterdagmorgen 20 december ging een tiental  gildebroeders en -zusters van het Beekse Sint Antoniusgilde bij de ereleden, steunende leden en andere leden van het gilde langs om hen met het traditionele gildebrood te danken voor de steun die het gilde het voorbije jaar gekregen heeft en de beste wensen voor Kerstmis en het nieuwe jaar over te brengen.

afgaande op de reacties had de bakker het er weer keurig afgebracht, het smaakte weer goed.

 

25 OKTOBER.: VENDELGROET BIJ JAN EN TONNY GEVERS

 

Wegens het slechte weer kon op 10 mei de vendelgroet aan Jan en Tonny Gevers niet doorgaan. De jubilarissen hadden beide Beek en Donkse gilden uitgenodigd om op 25 oktober een nieuwe poging te wagen, en dit keer lukte het wel. Ook Joshy Gevers liet weer zien dat hij het vendelen nog steeds niet verleert is.

Na de groet werden de gilden uitgenodigd om te komen eten. Het was een mooi gezicht: alles rood en groen. Groentesoep en tomatensoep, de groenten en ook de pudding was zachtgroen en zachtrood evenals het toetje. En aan de tafels zaten de Gruujn en de Rowj broederlijk naast en door elkaar. Het was een heel mooi gezicht.

 

13 EN 15 SEPTEMBER: BEEK EN DONK KERMIS

 

Maandagmorgen 15 september, kermismaandag, klonk al vroeg het geluid van de gildetrommen door de straten van Beek. Om acht uur vertrok het gilde om keizer Huub van den Bergh een vendelgroet te brengen en hem mee te nemen naar het koningspaar Piet en Diny Swinkels. Ook voor dit paar was er de vendelgroet. Vervolgens werd het gilde uitgenodigd op de koffietafel.

Hierna werd het traditionele bezoek gebracht aan verzorgingshuis De Regt. Daar ging gildepastor Jan Engels voor in een gebedsdienst en werd vervolgens koffie gedronken met de bewoners. Ook brachten Joshy Gevers en Toon Stoop de derde vendelgroet van deze dag. Dit keer voor de bewoners en verzorgenden.

Daarna ging het gilde naar de schietaccommodatie ´t Wipke. Daar begon om 14 uur het kermiskoning schieten. De gildepastor, Frans van Zeeland namens de wereldlijke overheid en kapitein (en koning) Piet Swinkels namens het gilde losten de eerste schoten. Hierna brak een felle strijd los. De vogel was ´n bijzonder taaie. Van de 33 deelnemers was het uiteindelijk Henk Marinussen die met het 211e schot eindelijk de vogel neerhaalde en zich voor het komende jaar kermiskoning mag noemen. ´n Koning met ervaring want in 2010 heeft hij die titel ook al eens gehad.

Hierna begon de strijd om de Zilveren Kruisen. Hieraan werd door 27 schutters deel genomen. Ervaren schutters maar ook veel deelnemers die zo maar eens mee wilden doen. En het mooie was, dat de eerste twee kruisen bezit werden van twee onervaren schutters: De eerste was  André Bergman, die met het 120e schot het laatste stukje van de vogel neerhaalde. De tweede was Mia van der Bruggen, die met het 122e schot haar Zilveren Kruis won. Uit het grote aantal schoten dat gelost werd blijkt al dat de maker van de vogels  vakwerk geleverd had. De hoop dat de derde vogel nog voor het donker zou vallen bleek ijdel te zijn. Het was rond 21 uur en helemaal donker toen de kogel 154 van deze ronde de lucht in ging. Het was de laatste, de voorraad was op. En nog was het laatste stukje hout niet beneden.  Toen is maar besloten om te stoppen en het kruis te verloten. Dit kruis ging wel naar een schutter met meer ervaring. André van Nunen, gildebroeder van het Sint Leonardusgilde was de gelukkige. Zaterdags had hij al ´n rooi kruis gewonnen en nu kreeg hij er ook nog een gruun bij.

Hiermee kwam na zeven uur schieten het einde aan een mooie maar wel heel lange dag.

Op kermiszaterdag had het gilde al het traditionele kermis aanzeggen gehouden, waarbij eerst gildehuis Thuis bezocht werd en de kastelein een vendelgroet kreeg.

Daarna werd het zoals altijd gastvrije Antoniusplein aangedaan, waar gevendeld werd voor afgaand kermiskoningin José Glaudemans en voor de bewoners van het naar ons gilde genoemde plein.

 

29 JULI 2014: IN MEMORIAM GILDEBROEDER BERT VAN DER LINDEN

 

Dinsdag 29 juli is gildebroeder Bert van der Linden overleden. Bert, meestal Bertje genoemd, werd in oktober 1979 lid van het gilde en is lang vendelier geweest. Hij was al 71 toen hij voor het laatst vendelde, op 17 september 2006 tijdens het Zorgboogfeest in Bakel. Daarna was hij piekedrager, tot hij na de dood van zijn echtgenote Mien, eind 2011, zijn gildepak inleverde. Ook was hij schutter, en onderhield samen met zijn maat Christ Verhoeven en enkele gildebroeders van het St. Leonardusgilde jarenlang de schietaccommodatie ´t Wipke.

In 1986 was hij kermiskoning van het Sint Antoniusgilde.

Bert was geen praatjesmaker, maar als hij dan toch op zijn praatstoel zat kon hij mooie verhalen vertellen met veel humor.

Ook hield hij ervan om allerlei kattenkwaad uit te halen en zijn gildebroeders voor de gek te houden. Wat dat betreft is Bert altijd jong van hart gebleven, zoals blijkt op de foto, gemaakt in september 2012, bij het koningschieten.

Op de mooie zonnige morgen van 2 augustus is Bert begraven, met gilde-eer. Zoon Hans bracht hem met het gildevaan de laatste groet, gildekapitein Piet Swinkels sprak ´n laatste dankwoord en de gildeleden hebben Bert vervolgens in het graf laten zakken. Ze verliezen in hem ´n gezellige, actieve en sociale gildebroeder.

 

15 juni 2014: VRIJ GILDEFEEST SINT ANTONIUS, SINT SEBASTIANUS EN HEILIG SACRAMENTSGILDE BEUGEN

 

Op 15 juni nam ons gilde deel aan het gildefeest in Beugen. Het was en leuke ervaring om een mee te doen in het Land van Cuijk. Heel andere gewoonten en andere gebruiken, veel grote gilden maar ook heel wat van ongeveer dezelfde grootte als het onze. Er was weer een nieuw gildelid binnen de Beekse gelederen, Yvonne Habets. Ze deed het goed en ze vendelde zelfs mee bij de massale vendelgroet.

Het was een mooi en gezellig gildefeest 

 

1 JUNI 2014: KRINGGILDEFEEST SINT ANTONIUSGILDE LIEROP

 

In de MooiLaarbeekKrant hebt u misschien wel gelezen over de prestaties van de Laarbeekse gilden op het gildefeest in Lierop, op 1 juni. Ook het Sint Antoniusgilde was in Lierop en de gildebroeders en –zusters van de Beekse schut zijn onder de indruk van de prestaties van de andere Laarbeekse gilden. Onze gelukwensen aan de collega´s, zowel voor de prestaties in de wedstrijden als voor hun presentatie in de optocht.

 Helaas hoorde het Sint Antoniusgilde niet bij de winnaars. Het was een klein gilde wat zich manifesteerde. Slechts tien gildebroeders telde het en het was daarmee een van de kleinste in de optocht. Door een samenloop van omstandigheden hadden verscheidene leden zich af moeten melden. Maar de mensen die er wel bij waren hebben het keurig gedaan. Zowel in de optocht als met de tentoonstelling.

Het gilde stond in de optocht onder de uitstekende leiding van luitenant Harry Vermeulen en twee aspirant-gildezusters liepen voor het eerst mee met ons gilde, Nelly van Lieshout en Anna Karkut, de laatste droeg een vlag mee.

Het is beide dames goed bevallen en we hopen hen nog vaak in ons midden te hebben.

 “Klein maar fijn”, was het oordeel van een van de juryleden over het optreden van ons gilde in de optocht. ´n Oordeel waar iedereen van ons gilde zich goed in kon vinden. En ook met “slechts” tien mensen in de optocht hebben de mensen van het Sint Antoniusgilde Beek een heel mooie dag gehad, zo bleek uit de reacties.

 

10 MEI 2014: GOUDEN BRUILOFT JAN EN TONNY GEVERS

 

Op zaterdag 10 mei was het groot feest ten huize van de familie Gevers aan de Grensweg. Jan en Tonny vierden samen met de familie, vrienden en kennissen dat het vijftig jaar geleden was dat ze in het huwelijksbootje stapten. Ook het Sint Antoniusgilde, ook wel de Gruun Schut genoemd, was uitgenodigd, want zowel Jan als Tonny zijn actief lid van het gilde.

Het feest begon naar oude gewoonte met een misviering, in de Beekse kerk. De lange tocht van de Grensweg naar de kerk legde het paar per koets af, heel toepasselijk, want Jan en Tonny zijn paardenliefhebbers. Jan was onder andere standaardrijder bij het gilde en werd destijds opgevolgd door hun zoon Joshy. Het laatste stuk van de tocht werd het paar begeleid door het gilde.

De viering had een bijzonder karakter, het was een mis met drie heren, de viering gebeurde gedeeltelijk in het Engels, en het was een internationaal gezelschap dat de mis opdroeg. Het bestond uit Pastor Wester, de Aartsbisschop van Hyderabad, Thuma Bala en Father Antony, beiden uit India. Na de viering kregen Jan en Tonny Gevers veel lof voor het werk dat ze doen voor de minderbedeelden in India. Zo zijn ze met de Stichting Pandilla, bekend van de inzameling van kleding en schoenen, druk bezig met investeren in de verbetering van het onderwijs en de verbetering van de watervoorziening.

Tijdens de viering verzorgde het gilde de collecte en tijdens de consecratie werden de vlaggen geneigd. Na de viering zou voor de kerk de gebruikelijke vendelgroet gebracht worden aan het paar, de geestelijkheid en de andere aanwezigen. Helaas hadden de weergoden besloten om het zo hard nodige regenwater juist nu neer te laten komen, en daar ook nog erg veel wind bij te doen. De groet kon dan ook niet door gaan en het bleef bij een groepsfoto. Het gouden paar vertrok weer per koets, op het eerste deel begeleid door het gilde, naar de Grensweg. Daar werd het feest verder gevierd, het was een mooi feest, gezellig en druk, en zoon en gildebroeder Joshy Gevers bracht er toch nog de vendelgroet.    

 

5 FEBRUARI 2014: JAARVERGADERING BEEKSE SCHUT

 

Op woensdag 5 februari hield het Sint Antoniusgilde Beek de jaarvergadering. Bij de opening van de vergadering werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden gildebroeder Frans Coolen, van wie eerder deze dag met gilde-eer  afscheid genomen was.

Hierna kwam het jaarverslag van de oude deken-secretaris Bert van Kaathoven aan de orde, dat onder dankzegging door de aanwezigen goedgekeurd werd.

Het zelfde gebeurde met het financieel jaarverslag van de oude deken-penningmeester DirkJan Gloudemans. De duidelijke uitleg van het verslag en de toelichting op de begroting voor 2014 kregen veel waardering. Na het verslag van de kascontrolecommissie werd op advies van deze commissie decharge verleend aan de penningmeester.

Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De kapitein-voorzitter Piet Swinkels was aftredend en herkiesbaar. Piet werd voor de 9e keer in deze functie gekozen, en kan dus weer drie jaar toevoegen aan de 24 jaar dat hij al leiding aan de Beekse Schut heeft gegeven. Vice voorzitter en keizer Huub van den Bergh hing hem het kapiteinsschild om en overhandigde hem de hamer als tekenen van zijn waardigheid. Nadat Piet de gildezusters en –broeders bedankt had voor het in hem gestelde vertrouwen, werd gestemd voor de sinds een jaar bestaande vacature van vaandrig. Bert van Kaathoven, die het voorbije jaar sinds het aftreden van Toon Stoop de schon vaan gedragen had, werd voor onbepaalde tijd tot de nieuwe vaandrig gekozen. Ook hij dankte de aanwezigen en zegde toe dat hij, mocht een grote, sterke gildezuster of –broeder zich aandienen, graag plaats zal maken voor een andere vaandrig. Oud-vaandrig Huub van den Bergh overhandigde hem vervolgens de vaan.

De vergadering verliep in goede sfeer, en kon, precies een uur nadat die geopend werd, weer gesloten worden.

Vervolgens werd de avond op informele wijze voortgezet. Het Sint Antoniusgilde kan terug zien op een goed 2013. Maar toch is er bezorgdheid. Het gilde zit te springen om aanwas. Het vergrijst en kan heel goed mensen gebruiken, meisjes en jongens, mannen en vrouwen.

Mensen die in de optocht vendelvlaggen willen dragen of willen trommen, en heel graag ook mensen die de kunst van het vendelen willen leren. De Beekse Schut heeft een lange traditie op het gebied van vendelen, reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw. Johan Vereijken vanaf ongeveer 1920, Harrie van den Boogaard in de veertiger en vijftiger jaren, Harrie van den Bergh in de de periode na de oorlog tot 1970, en recenter Joshy Gevers en Hein van de Laar, het waren of zijn vendeliers met een grote reputatie. Het zou mooi zijn als er nieuwe mensen komen die deze traditie in leven willen houden. Maar het zou ook mooi zijn als er mensen bij komen die ook op een andere wijze mee willen werken om het gilde, dat al voor 1490 bestond, ook in de toekomst in stand willen houden. 

 

31 JANUARI 2014, IN MEMORIAM GILDEBROEDER FRANS COOLEN

 

 

In een plechtige uitvaartmis heeft het Sint Antoniusgilde Beek woensdag 5 februari 2014 afscheid genomen van Frans Coolen.

Frans werd eind 2002 aspirant-lid van het Sint Antoniusgilde en schoot zich in 2003 al koning. Hij bleef dat, zoals gebruikelijk bij het Beekse gilde, voor een periode van drie jaar, tot de kermis van 2006.

Na deze periode werd hij zilverdrager, en als het maar een beetje kon dan was hij aanwezig als het gilde uitrukte. Tot enkele jaren later een ziekte zich bij hem openbaarde  en hij niet meer mee kon. Zijn toestand verergerde geleidelijk aan en echtgenote Greet heeft er heel wat mee te stellen gehad.

Na een lang ziekbed is Frans Coolen op 31 januari overleden. Op woensdag 5 februari werd hij, begeleid door de gildebroeders en –zusters van zijn gilde van Verzorgingshuis De Regt naar de Michaelkerk gebracht. Op de kist lag daar het koningsvest met daarop gehecht het door hem geschonken koningsschild, dat hij jaren lang met veel trots gedragen heeft. Na de mis werd met de traditionele vendelgroet, gebracht door keizer Huub van den Bergh, afscheid van Frans genomen.

Hij zal in onze gedachtenis blijven als een fijne gildebroeder, een tikkeltje eigenwijs en graag discussiërend over allerlei onderwerpen, Maar ook gezellig. Hij zong graag en als de gezelligheid bij de schut op het hoogtepunt was dan was het Frans, die iedere keer weer het fraaie lied inzette van Julia, die wel het een en ander mankeerde maar toch ook zo schoon was.

We hadden hem graag heel wat langer in ons midden gehad.  Helaas, het heeft niet zo mogen zijn.